fr nl

Atlas Friche Eggevoort

Een Altas als verzameling van alles wat we hebben meegemaakt en wat is bijgebleven op en rond de friche tussen 2011 en 2015. Er is niet één narratief, één enkel project, één enkele visie – integendeel. Degene die de Atlas leest kan zelf zijn weg banen doorheen de verschillende verhalen. Check de expo-data. Oproep voor bijdragen: doorlopend.

Tussen 2011 en 2015 zijn er verschillende projecten ontstaan op een braakliggend terrein in Brussel, in de schaduw van het Europees Parlement en bovenop de oude rivierbedding van de Maelbeek. Het terrein werd Friche Eggevoort gedoopt, een vrije ruimte in de stad, een plek voor initiatief en ontmoeting tussen burgers, artiesten, leden van collectieven en vele anderen.

Dit bracht een dynamiek voort en een rijke voedingsbodem voor steeds nieuwe mensen die zich aansloten om eigen ideeën uit te testen, aanhang te vinden, bij te dragen of bij te leren.... Er zijn uitvindingen gedaan en constructies gebouwd, er waren artistieke installaties en festivals, er is in het wild of verticaal getuinierd, er waren tallozen workshops en geleide wandelingen en er zijn allerlei wetenswaardigheden en kennis verzameld rond de historiek van de plek, water, biodiversiteit, de stedenbouwkundige plannen in de buurt, enz.

Van de meeste projecten zie je niks meer op de Friche. Ze waren sowieso tijdelijk of zijn stilaan overwoekerd door de stadsfauna- en flora. Het gros van wat de Friche heeft voortgebracht aan ontmoetingen, ontdekkingen en praktijken bestaat voort in de hoofden van de mensen die erbij waren.

Om de talloze Friche-ervaringen ondanks dat alles toch te kunnen delen, stellen we een bundeling voor in de vorm van een Atlas (def: een verzameling van grafisch weergegeven informatie) als evenbeeld van het eclectisch geheel van projecten die er hebben plaatsgevonden. Ieder die van veraf of dichtbij betrokken was bij de invulling van de Friche kan een bijdrage leveren met zijn persoonlijk verhaal.

De Atlas laat zich 'lezen' als een mise en abîme, een verhaal in een verhaal, begrepen als een geheel, een eenheid waarbinnen wel gevarieerd kan worden. De 'lezer' kan zijn eigen verhaal creëren en kan in interactie treden met de ruimte door de platen van plaats te veranderen, te assembleren, te confronteren, enz.

Op die manier is de Atlas niet louter een vertelling van een veelheid aan initiatieven. Ze schuift volgens ons ook de notie en het belang van een ‘ongedefinieerde, vrije ruimte’ in de stad naar voren. Ongeprogrammeerde plekken en toe-eigenbare ruimte als zuurstof voor de stad.

Aan u nu, om uw eigen verhalen samen te puzzelen met wat u in de Atlas ontdekt!