fr nl

Atlas Friche Eggevoort

Een Altas als verzameling van alles wat we hebben meegemaakt en wat is bijgebleven op en rond de friche tussen 2011 en 2015. Er is niet één narratief, één enkel project, één enkele visie – integendeel. Degene die de Atlas leest kan zelf zijn weg banen doorheen de verschillende verhalen. Check de expo-data. Oproep voor bijdragen: doorlopend.

Atlas Friche Eggevoort is een initiatief van:
City Mined en PUM collectief


realisatie door:

Waltstyle (design meubel), Stephane Tambeur (metaal), Héloise Mathieu (textielontwerp), Michael Delausnay (foto's) en al degenen die met een atlaspagina hebben bijgedragen

City Mine(d) is een onafhankelijke organisatie gevestigd in Brussel en London. Haar doel is burgers en stedelingen te betrekken bij stedelijke ontwikkeling.
Daarvoor zet het experimenten op in verschillende domeinen van duurzame ontwikkeling: economie, water, energie, voedsel, governance, onderwijs, mobiliteit. Concreet bouwt het prototypes, organiseert het actie-onderzoek en brengt het mensen samen rond lokale en globale thema's.
www.citymined.org

Het PUM collectief is ontstaan door de ontmoeting van inwoners, artiesten, wetenschappers, jongeren en anderen rond de vraag, hoe de Europese wijk samen opnieuw leven in te blazen. Deze vraag begon zijn ontwikkeling op de Friche Eggevoort en thema’s als biodiversiteit, stedelijkheid en water werden erbij betrokken. Verschillende initiatieven zijn er ontstaan, zowel duurzaam als informeel en zijn samengebracht onder de noemer PUM.
www.pumcollectif.org

 

 

 

met de financiële steun van
VGC Stedenfonds, de Stad Brussel

Waltstyle (design meubel), Stephane Tambeur (metaal), en al degenen die met een atlaspagina hebben bijgedragen